פרשת החודש וראש חודש ניסן / משה מאלי

השבת אנו זוכים לשילוב מיוחד, של תאריך ושל הקריאה בשבת. 

ראש חודש ניסן יחול בשבת בשעה טובה, ובמפטיר של פרשת השבוע אנו קוראים את 'פרשת החודש'. השבת כולה נקראת 'שבת החודש', על שם הקריאה הזו. זוהי הקריאה הרביעית לאחר פרשיות 'שקלים', 'זכור' ו'פרה'.

ומה כל כך מיוחד בקריאה הזו? על כך ננסה לענות בשורות הבאות. 

המצווה הראשונה בתורה, שעליה נאמר ברש"י הראשון בתורה ש"לא היה צריך להתחיל את התורה" אלא ממנה, היא המצווה של פרשת החודש: "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה". 

יש במצווה הזו דבר גדול מאוד שצריך להבין. 

על מנת לצאת ממצרים צריך מכנה משותף של עם. יחידים אינם יוצאים ממצרים, רק כעם יש אפשרות לשרוד. 

המכנה המשותף המפורסם ביותר של עם, הוא- לוח שנה משלו!

לכל עם שמכבד את עצמו יש לוח שנה. כך הוא מונה את הזמנים שלו, ומציין את חגיו ומועדיו. וכך גם לנו, עוד טרם היציאה ממצרים- מתקבל הציווי על הלוח העברי. כך מתחילה התורה של העם, וכך אפשר לצאת ממצרים!

אך לא די בכך. בפסוק יש כפילות מיוחדת במינה: מצד אחד "ראש חודשים", ומצד שני "לחודשי השנה". 

מעטים העמים שסופרים גם 'חודשים' וגם 'שנה'. רוב העמים בחרו את אחד מהשניים: או לוח שפועל על פי הירח וסופר חודשים, למשל כמו המוסלמים, שבדיוק ביום ראשון יחל הרמדאן שלהם, שאין לו כלל קשר לזמן בעונות השנה אלא אך ורק לחודשים, פעם בשנים עשר חודשים בדיוק, כשהירח נראה בפעם הראשונה הם מתחילים את הרמדאן, ועד שהוא מתכסה. או לוח שנה שמונה שנים דווקא- על פי השמש, ועונות השנה למשל, שתלויות בשמש, יהיו קבועות אצלו. כך אנו מוצאים בלוח האזרחי- הגרגוריאני, שבו תמיד אוגוסט יהיה בקיץ וינואר בחורף. 

ואצלנו יש חידוש גדול- לוח ירחי שמשי! לוח מאתגר מאוד שמשלב את ה'חודש' וה'שנה', שיש בו גם ספירה לפי הירח וגם לפי השמש. ישנם עמים בודדים ונידחים שיש אצלם לוח כזה, כמו למשל בהודו ובמסופוטמיה, אך אין ספק שהמפורסם והמדויק ביותר מתוכם הוא הלוח העברי והמיוחד שלנו. 

נסיים בדברי הפסיקתא שמדגישים עד כמה יש לנו חלק ואפילו אחריות בחישובי הלוח העברי, שהיוזם שלו הוא הקב"ה בעצמו: 

"כל אותם שני אלפים וארבע מאות וארבעים ושמונה שנים עד שלא יצאו ישראל ממצרים היה הקדוש ברוך הוא יושב וחושב חשבונות ומעבר עיבורים ומקדש את השנים ומחדש החדשים, עד שיצאו ישראל ממצרים ומסרם להם, שנאמר: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמור החודש הזה לכם", מהו לאמר? אמר להם: מיכאן ואילך הרי ראשי חדשים מסורים לכם."

חודש טוב ושבת שלום!

אהבת את המאמר?

Share on Facebook
Share on Twitter

השאירו תגובה:

פסח של כוכבים  במצפה רמון!

גם בחופשת הפסח נקיים את תצפיות הכוכבים של שאו מרום.
הנחה מטורפת למזמינים עד לתאריך ה' ניסן ה27.3- 
30% הנחה!!
הירשמו עכשיו! הכרטיסים על בסיס כל הקודם זוכה.

איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן