כיסוי הלבנה/ יאיר הרשקוביץ

"אמר ר' זירא אמר רב נחמן כ"ד שעי מיכסי סיהרא" – האמנם?

הגמרא במסכת ראש השנה בדף כ: אומרת "אמר ר' זירא אמר רב נחמן כ"ד שעי מיכסי סיהרא, לדידן(בני בבל) שית מעתיקא ותמני סרי מחדתא, לדידהו(בני ארץ ישראל) שית מחדתא ותמני סרי מעתיקא"

ההסבר הפשוט בדברי הגמרא הללו, הוא שהירח מתכסה מכל האנושות בין ראיית הירח הישן האחרונה לראיית הירח חדש 24 שעות, כאשר לבני בבל 18 שעות מכוסה הירח החדש ולבני ארץ ישראל מכוסה 18 שעות מהירח הישן.

יש על כך שתי שאלות קשות מאוד:

  • אנו יודעים היום מתצפיות חוזרות ונשנות שהראייה המוקדמת ביותר שניתן לראות את הירח החדש הוא כ-18 שעות לאחר המולד האסטרונומי, כלומר שבין ראיית הישן לחדש יש לפחות כ-36 שעות!

 

  • הרמב"ם עצמו כותב בהלכות קידוש החודש (פרק א' הלכה ג') שבין הראייה הישנה לחדשה יש "כיומיים", וכן בפרקי דר' אליעזר כבר מופיע שבין ראייה לראייה יש כ-36 שעות, כלומר שכבר חכמי ישראל ידעו שהלבנה נכסית מעינינו יותר מ-24 שעות!

אם כן, כיצד ניתן לתרץ את דברי הגמרא?

'בעל המאור', רבי זרחיה הלוי, מבאר את הגמרא על ידי שינוי הבנת הפשט בשני מושגים:

"לדידן" כוונתו לכל ממלכת בבל, שבאותה תקופה הגיעה עד הגבול המזרחי של היישוב שהוא על שפת האוקיינוס ממזרח, ועל כן אין הכוונה למקום הנקרא בבל, אלא לקצה הממלכה שאכן מקדימה את יושבי ארץ ישראל וירושלים ב-6 שעות.

"מיכסי סיהרא" אין כוונתו שלא ניתן לראות את הלבנה מפאת קוטנה, אלא כוונתו שנכסית הלבנה מספר שעות לפני שמגיעה לתכלית דקותה שניתן לראות (בראייה ישנה), או כמה שעות לאחר שכבר ניתן לראות אותה (בראייה חדשה).

וכך מסביר בעל המאור את דברי הגמרא:

במקרה שראיית הלבנה החדשה בשיא דקותה היא בארץ ישראל, אזי בקצה המזרח באותה שעה חצות הלילה (שכן השקיעה בקצה המזרח מקדימה ב-6 שעות את ארץ ישראל), ואם כן, יעברו 18 שעות עד שהלבנה החדשה תיראה ליושבי קצה המזרח, ו-6 שעות קודם לכן לא ראו את הלבנה מפאת קוטנה. 

וכן אם הלבנה הישנה מגיעה לשיא דקותה בהנץ החמה בארץ ישראל, אזי הפעם האחרונה שראו את הלבנה הישנה בקצה המזרח הייתה 6 שעות קודם לכן, וזהו ביאור "לדידן שית מעתיקא ותמני סרי מחדתא".

במקרה שראיית הלבנה החדשה בשיא דקותה היא בקצה המזרח, אזי בארץ ישראל באותה שעה חצות היום, ואם כן, יעברו 6 שעות עד שהלבנה החדשה תיראה גם בארץ ישראל, אע"פ שכבר הגיעה לגודל שניתן לראותה, וכן אם הלבנה הישנה מגיעה לשיא דקותה בהנץ החמה בקצה המזרח, אזי בארץ ישראל הפעם האחרונה שראו את הלבנה הישנה היא 18 שעות קודם לכן שאז היה הנץ החמה ליושבי ארץ ישראל (ולא יראו כעבור 6 שעות, שכן הלבנה הישנה תהיה דקה מידי), וזהו ביאור "לדידהו שית מחדתא ותמני סרי מעתיקא".

כך מבוארים דברי הגמרא הקשים עם המציאות המוכרת לנו כיום.

 שנזכה להתחדש תמיד כמו הלבנה! 

חודש טוב ומבורך!

אהבת את המאמר?

Share on Facebook
Share on Twitter

השאירו תגובה:

פסח של כוכבים  במצפה רמון!

גם בחופשת הפסח נקיים את תצפיות הכוכבים של שאו מרום.
הנחה מטורפת למזמינים עד לתאריך ה' ניסן ה27.3- 
30% הנחה!!
הירשמו עכשיו! הכרטיסים על בסיס כל הקודם זוכה.

איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן